FA EN
ورود ثبت

وارد اکانت خودتان بشوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

اکانت خودتان را ایجاد کنید

فیلد هایی که دارای علامت ( * ) هستند باید تکمیل شوند
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
آدرس پست الکترونیک *
تایید آدرس پست الکترونیک *

انتشارات انجمن

انتشارات انجمن

 

- ماهنامهInternational Journal of Environmental Science and Technology با رتبه علمیISI

نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست(IJEST)وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات می باشد که با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران بیش از 12 سال است که منتشر می گردد و از سال 2012 تا کنون نیز انتشار آن با همکاری ناشر بین المللیSpringerانجام می پذیرد.

شرکتThomson Routersهر ساله فهرست شاخص تاثیر(IF)نشریات عضو مرکزWeb of Science (WOS)را در ماه های ژوئن و جولای (خرداد و تیرماه) ارائه می نماید. بر طبق این فهرستInternational Journal of Environmental Science and Technology (IJEST) موفق به کسب شاخص تاثیر(IF)معادل 2/037 گردید و کسب رتبه اول در میان کلیه 42 نشریه علمی-پژوهشیISIایرانی دارای ضریب تاثیر گردید.

با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسائی های پدید آمده ناشی از خودارجاعی، ناشر جهانی تامسون روترز عامل جدید دیگری بنام آیگن فاکتور(Eigen factor)را ابداع و در کنار(Impact factor)قرار داده است تا بتدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که کلیه خود ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین المللی را رفع می نماید را جایگزین نماید. بدین منظور طبق این رده بندی جدید نیز (آیگن فاکتور) نشریهIJESTدر مرتبه نخست در کشور و در میان کلیه نشریاتISIایرانی قرار گرفته است.

https://www.springer.com/environment/journal/13762

-فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (علمی- پژوهشی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست نشریه علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست "مقالات علمی- پژوهشی" را منتشر می نماید.

http://jest.srbiau.ac.ir

- فصلنامه انسان و محیط زیست (علمی - ترویجی)

فصلنامه انسان و محیط زیست نشریه علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست "مقالات علمی- ترویجی" را منتشر می نماید.

http://he.srbiau.ac.ir

- فصلنامه پایداری، توسعه ومحیط زیست (علمی - ترویجی)

فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست نشریه علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران استهدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید درزمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست "مقالات علمی- پژوهشی" با مجوز وزارت ارشاد را منتشرمی نماید.

http://jsde.srbiau.ac.ir